Kontakta oss
Prisjakt
4.68 av 5 på Prisjakt
  •  Fri frakt över 499 kr
  •  Med omgående leverans
  • Kontakt 0920-12210
  •  120 dagar öppet köp

Villkor för kundkonto hos Lyckas med mat

Villkor för att registrera ett kundkonto hos Lyckas med mat

1. Allmänt

1.1 Att registrera ett Lyckas med mat kundkonto ("kundkonto") är sätt för oss att erbjuda dig som kund särskild service och personliga erbjudanden via till exempel nyhetsbrev, förenklad administration för trogna kunder genom att tillhandahålla personliga erbjudanden anpassade till kontoinnehavaren, spara uppgifter om dig som kund och dina köp för att underlätta samt erbjuda enklare administrering av nya köp. För att registrera dig som kundkontoinnehavare hos Lyckas med mat (”Kontoinnehavaren”, ”du”) behöver du godkänna dessa villkor för kundkontoinnehav. För företag avser begreppet ”Kontoinnehavare" såväl företaget som dess representanter.

2. Kundkonto

2.1 Krav för kundkonto

2.1.1 Fysiska personer som är 18 år eller äldre med en fast adress samt e-postadress kan registrera ett kundkonto hos Lyckas med mat.

2.1.2 Det kostar ingenting att bli Kontoinnehavare hos Lyckas med mat.

2.2 Registrering

2.2.1 Kontoinnehavet påbörjas när du godkänner dessa villkor, Kontoinnehavaren har registrerats i Lyckas med mats system och ett kundkonto har öppnats via Lyckas med mats webbplats.

2.2.2 Du bekräftar själv registrering av nyhetsbrev genom att kryssa i rutan "Prenumerera på vårt nyhetsbrev!" vid skapandet av ett kundkonto.

2.3 Uppsägning och avslutande av kundkonto

2.3.1 Lyckas med mat kan säga upp ditt kundkonto och ogiltigförklara eventuella rabatter och erbjudanden vid missbruk, annat otillbörligt beteende eller om Lyckas med mat annars finner det nödvändigt på grund av olämplig användning av kundkontot utan att någon ersättningsskyldighet uppstår och utan att meddela detta på förhand. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, bedrägerier eller bedrägeriförsök samt förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, såsom rabattkoder eller värdekuponger, till annan person. Lyckas med mat meddelar i så fall dig skriftligen om uppsägningen av kontoinnehavet, orsaken till uppsägningen och eventuell ogiltigförklaring av erbjudanden och rabatter.

2.3.2 Du kan när som helst säga upp ditt kundkonto genom att kontakta Lyckas med mats kundtjänst. Kontaktuppgifter finns längst ned i dessa villkor. För att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet klicka på länken som finns längst ned i varje nyhetsbrev.

2.3.3 Du som Kontoinnehavare är skyldig att meddela Lyckas med mats kundtjänst om eventuella namn- och adressändringar. Du som Kontoinnehavare ska vidare hålla dig underrättad om eventuella ändringar i dessa villkor för kundkonto. Information om förändringar hittar du på Lyckas med mats webbplats.

2.3.4 Lyckas med mat förbehåller sig rätten att avaktivera kundkontot, om inga aktiviteter och/eller inköp har registrerats på kundkontot under de senaste två åren.

2.3.5 Lyckas med mat förbehåller sig rätten att avsluta ett kundkonto som har felaktiga kontaktuppgifter, om inte Kontoinnehavaren har meddelat sina nya kontaktuppgifter inom 12 månader från det att kontaktuppgifterna ändrades.

3. Avtalstid

Ditt avtal om Lyckas med mat kundkonto gäller tillsvidare. Om du varit inaktiv på ditt kundkonto genom att inte ha loggat in, besökt vår webbplats eller klickat på någon av de länkar som vi skickat till dig och ditt senaste registrerade köp ägde rum för mer än 24 månader sedan kan vi komma att avsluta ditt kundkonto.

4. Lyckas med mat behandling av personuppgifter

När du registrerar dig som Kontoinnehavare kommer Lyckas med mat att behandla personuppgifter om dig. Behandlingen kommer att ske i enlighet med Lyckas med mats integritetspolicy.

5. Personliga erbjudanden och marknadsföring

5.1 Lyckas med mat utlovar att skicka information till dig om Lyckas med mat och personliga erbjudanden via e-post i form av nyhetsbrev. Erbjudanden och marknadsföring till dig anpassas efter dina uppgifter, dina vanor, ditt köpbeteende för att säkerställa att du får relevant information och relevanta erbjudanden från oss som är intressant för dig. Information om hur du använder vår webb, vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav analyseras för att kunna tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

5.2 Du har rätt att när som helst motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring genom att kontakta Lyckas med mat. Kontaktuppgifter finner du längst ned i dessa villkor.

6. Anpassning av förmåner och erbjudanden

6.1 Lyckas med mat har rätt att ge olika Kontoinnehavare olika förmåner och erbjudanden. Detta innebär att Lyckas med mat inte är skyldig att ge samma förmåner till alla Kontoinnehavare. Olika förmåner kan till exempel ges enbart till Kontoinnehavare med visst inköpsmönster, viss inköpsvolym eller till Kontoinnehavare som bor inom ett visst geografiskt område.

7. Ändring i villkoren

7.1 Dessa villkor för Lyckas med mat kundkonto gäller i den form som de är publicerade på Lyckas med mat webbplats. Lyckas med mat har rätt att när som helst göra ändringar för kundkonton, dessa villkor eller hur erbjudanden utformas eller tillhandahålls.

7.2 Om villkoren för Lyckas med mat kundkonto ändras kommer ändringarna att publiceras på Lyckas med mats webbplats, där vid var tid tillämpliga villkor är publicerade. Ändringar av villkoren för kundkonto träder i kraft tidigast 30 dagar efter att Lyckas med mat informerat om ändringarna på Lyckas med mats webbplats. Vid publicering av ändrade villkor kommer Lyckas med mat att informera om ändringarna, när dessa träder i kraft samt skälen till ändringarna. En Kontoinnehavare som inte accepterar de ändrade villkoren kan säga upp sitt kundkonto med omedelbar verkan.

7.3 Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar Lyckas med mat inte för eventuella förluster (inklusive förlorade förmåner eller sämre förmåner) till följd av förändringar av dessa villkor och Lyckas med mat är inte heller på något sätt skyldig att ersätta Kontoinnehavare eller tredje part för sådana förluster.

8. Villkorens tillämplighet

8.1 Dessa villkor reglerar inte några köp som genomförs inom ramen för Lyckas med mats webbshop eller fysiska butiker. Kontoinnehavaren måste alltid informera sig om och följa Lyckas med mats köpvillkor, om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor. Vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på Lyckas med mats webbplats.

9. Tvister

9.1 Eventuella tvister gällande Lyckas med mat kundkonto som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Kontoinnehavaren kan, för att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

10. Kontakt

10.1 Om du har frågor om innehav av Lyckas med mat kundkonto eller om du vill säga upp ditt Lyckas med mat kundkonto kan du kontakta oss på:

Lyckas med mat i Luleå AB
Gammelstadsvägen 17E
97334 Luleå
info@lyckasmedmat.se

Vårt kundbetyg

4.82 av 5 (8717 recensioner)

Se alla RecensionerLyckasmedmat.se